ZWARTE REEKS
LAMBADA REEKS
MANARA REEKS
AZUL COLLECTIE
BORGIA
LUIS ROYO
PINUP REEKS
HARDCOVERS
EROTIEK STRIPS
 

ECARDS

SOMBREROSTRIPS ONLINE

KIM HOLLAND TUBE
ALGEMENE VOORWAARDEN SOMBREROSHOP

Artikel 1 : Algemeen

Alle bestellingen die gedaan worden via de website sombrerohop.nl worden uitgevoerd door stripwinkel Eppo,Kleine Berg 33, 5611 JS Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 17098594. BTW nummer NL 8060.81.557.B.01

Artikel 2: Bestelling

1. De door Sombreroshop resp. Stripwinkel Eppo geaccepteerde bestellingen zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgevoerd en opgestuurd binnen enkele werkdagen na ontvangst van de volledige betaling.

2. Indien dit om welke reden niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 3 : Prijzen & Verzendkosten

1. De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt, gelden alleen voor internetbestellingen.

2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. De verzendkosten worden vermeld op de website en kunnen door de leverancier worden aangepast.

Artikel 4: Klachtenprocedure

1. De leverancier staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten. Voor klachten, vragen of opmerkingen over uw bestelling kunt u een mail sturen naar eppo@eppo.nl

2. Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden.

3. In geval van productiefout of schade door transport aan het bestelde artikel dient dat artikel binnen 7 werkdagen te worden geretourneerd.

6. De verzendkosten voor het retourneren van de beschadigde artikelen zijn voor de klant.

7. De kosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende artikelen zijn voor rekening van Eppo.

Artikel 5: Herroepingsrecht

1. De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de artikelen te retourneren binnen een periode van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument. Tijdens de herroepings termijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

2. De klant kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Artikel 6: Privacy

1. Sombreroshop en Eppo nemen bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.

2. Indien de klant aan het bedrijf te kennen geeft geen commerciŽle communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke te willen ontvangen zal dit gerespecteerd te worden.

3. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over de producten die wij voeren.

Artikel 7: Geschillenbeslechtiging

1. In het geval van een geschil dient de consument binnen 14 dagen allereerst contact op te nemen met Eppo door per post, of e-mail zijn klacht uiteen te zetten. Het bedrijf dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.

2. Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, moet de consument daarvan op de hoogte gebracht worden, met een indicatie van de vertragingsduur.

Artikel 8: Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zowel consumenten als zakelijke klanten zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Artikel 9: Totstandkoming overeenkomst

Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder deze algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend

Opgesteld 1-10-2015, hiermee vervallen voorgaande algemene voorwaarden.